Liczba odwiedzin: 320
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #739

Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI
Brussels, 1532-01-27


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 13, Nr 1554, k. 145 + f. [1] missed in numbering after f. 145
2kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 335r-v
3kopia język: łacina, XVI w., BK, 217, Nr 21, k. 30v-31v
4kopia język: łacina, XVI w., BCz, 271, k. 31r-v
5kopia język: łacina, XVII w., BCz, 270, s. 44-45
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 48 (TN), Nr 190, s. 657-658
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 200, s. 422-423

Publikacje:
1AT 14 Nr 32, s. 70-72 (in extenso; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu