Liczba odwiedzin: 10194
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #758

Erard de la MARCK do Ioannes DANTISCUS
Kuringen, 1532-02-24


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, AAWO, AB, D. 67, k. 120

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 37
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 407

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 200, s. 134 (angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu