Liczba odwiedzin: 2913
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #776

Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS
Nuremberg, 1532-04-23


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 80
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 57

Publikacje:
1AT 14 Nr 201, s. 319-320 (in extenso; polski regest)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 209, s. 138 (angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu