Liczba odwiedzin: 1056
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #783

Helius EOBANUS Hessus (KOCH) do Ioannes DANTISCUS
[Nuremberg], [1532-05-04]


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 83-84
2kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 11
3kopia język: łacina, XVIII w., SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 5, k. 13v-15v
4kopia język: łacina, XVIII w., SLUB, C 110, k. 17v-19v
5kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 1366, s. 68- 72
6kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 6v-7v
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 48 (TN), Nr 127, s. 419-421
8regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 60

Podstawy źródłowe - stare druki:
1DANTISCUS 1764 s. 318-321 (in extenso)
2EOBANUS 1539 s. 325v-326v (in extenso)

Publikacje:
1AT 14 Nr 224, s. 353-355 (in extenso; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu