Liczba odwiedzin: 14592
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #786

Piotr TOMICKI do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1532-05-06
            odebrano Regensburg, [1532]-05-22

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, BCz, 247, s. 125-128
2brulion język: łacina, BNW, BOZ, 2053, TG 14, Nr 1614, k. 53r
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6552, s. 886
4kopia język: łacina, XVI w., BK, 217, Nr 90, k. 90r
5kopia język: łacina, XVI w., BCz, 271, k. 98v-99r
6kopia język: łacina, XVII w., BCz, 270, s. 140-141
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 47 (TN), Nr 109, s. 387-388
8kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 268, Nr 404, s. 838
9regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 480

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 60
2regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 63

Publikacje:
1AT 14 Nr 233, s. 367-368 (in extenso; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu