Liczba odwiedzin: 14104
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #8

Helius EOBANUS Hessus (KOCH) do [Ioannes DANTISCUS]
Cracow, [1512, shortly before February 17]

Podstawy źródłowe - stare druki:
1EOBANUS 1539 s. 200v-201v (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu