Liczba odwiedzin: 15210
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #807

Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza
Regensburg, 1532-07-07


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, BCz, 247, s. 134-135
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 483

Publikacje:
1AT 14 Nr 324, s. 506-507 (in extenso; polski regest)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 226, s. 150 (angielski regest; ekscerpt)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu