Liczba odwiedzin: 8625
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #821

Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS
Königsberg, 1532-08-29
            odebrano Thorn (Toruń), 1532-09-19

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, autograf, BCz, 1606, s. 137-140

Publikacje:
1AT 14 Nr 413, s. 620-621 (in extenso; polski regest)
2BENNINGHOVEN Nr 27a, s. 19 (niemiecki regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu