Liczba odwiedzin: 2886
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #838

Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS
Königsberg, 1532-10-02
            odebrano 1532

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 90, k. 135

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 141

Publikacje:
1UBC Nr 874, s. 734-735 (in extenso; niemiecki regest)
2AT 14 Nr 457, s. 700 (in extenso; polski regest)
3BENNINGHOVEN Nr 29a, s. 21 (niemiecki regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu