Liczba odwiedzin: 15705
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #840

Ioannes DANTISCUS do [Piotr TOMICKI]
Riesenburg (Prabuty), 1532-10-08


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 14, Nr 1690, k. 176-177
2kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 353r-354v
3kopia język: łacina, XVI w., BK, 217, Nr 220, k. 212r-213v
4kopia język: łacina, XVI w., BCz, 271, k. 219r-220v
5kopia język: łacina, XVII w., BCz, 270, s. 319-322
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 48 (TN), Nr 64, s. 175-180
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 215, s. 445-447
8ekscerpt język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 148

Publikacje:
1AT 14 Nr 463, s. 708-711 (in extenso; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu