Liczba odwiedzin: 6272
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #843

Stanisław KOSTKA do Ioannes DANTISCUS
Marienburg (Malbork), 1532-10-22


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, BCz, 243, s. 245-246

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 155

Publikacje:
1AT 14 Nr 474, s. 730-731 (in extenso; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu