Liczba odwiedzin: 1167
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #845

Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU) do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1532-10-25


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BCz, 243, s. [243-244]BK, 230, s. 375-378
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 48 (TN), Nr 75, s. 215-216
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 284, Nr 75, s. 213
4regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 628

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 156

Publikacje:
1AT 14 Nr 485, s. 743-745 (in extenso; polski regest)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 241, s. 161-162 (ekscerpt)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu