Liczba odwiedzin: 4819
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #85

S[tanisław?] ODROWĄŻ do [Ioannes DANTISCUS?]
s.l., [1532-1544?]


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, AAWO, AB, D. 67, k. 329
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu