Liczba odwiedzin: 9710
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.
__ select letters.*, max(lfdi.end) as data_nadania, min(replace(o_p.sorting_form, " UNKNOWN", "ZZZZZUNK")) as first_addressee, (select min(number) from letter_publications as letter_p where letter_p.idl=letters.id and letter_p.number!="") as ceid_number, max(lfdi1.end) as data_nadania_nie_po from letters LEFT JOIN letter_from_date_interval as lfdi1 on lfdi1.idl=letters.id LEFT JOIN letter_from_date_interval as lfdi on lfdi.idl=letters.id left join text_person as letter_t on letter_t.text_id=letters.id left join objects_persons as o_p on letter_t.person=o_p.id where letters.id="859" and letter_t.text_type="letter" and letter_t.role="2" group by letters.id __
QUERY ERROR!

List

Nie znaleziono rekordów pasujących do podanych kryteriów