Liczba odwiedzin: 2392
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #860

Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon
Löbau (Lubawa), 1532-12-03


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 15, Nr 1712, k. 26-27
2kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 355v-356v
3kopia język: łacina, XVI w., BK, 217, Nr 223, k. 216v-217v
4kopia język: łacina, XVI w., BCz, 271, k. 221v-222v
5kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 48 (TN), Nr 105, s. 315-318
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 49 (TN), Nr 277, s. 783-786
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 217, s. 448-450

Publikacje:
1AT 14 Nr 533, s. 818-820 (in extenso; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu