Liczba odwiedzin: 3703
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #885

Helius EOBANUS Hessus (KOCH) do Ioannes DANTISCUS
Nuremberg, 1533-01-23
            odebrano 1533-02-20

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 107-108
2kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 14
3kopia język: łacina, XVIII w., SUB, Sup. Ep. 4041, Nr 9, k. 6v-8r
4kopia język: łacina, XVIII w., SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 8, k. 20v-24r
5kopia język: łacina, XVIII w., SLUB, C 110, k. 26r-30v
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 1366, s. 78-83
7kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 9r -10r
8kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 49 (TN), Nr 17, s. 37-41
9regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 74

Publikacje:
1PROWE 1853 s. 54 (ekscerpt)
2AT 15 Nr 33, s. 49-52 (in extenso; polski regest)
3DE VOCHT 1961 Nr DE, 249, s. 165 (angielski regest)
4Españoles part II, Nr 69, s. 239-241 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu