Liczba odwiedzin: 514
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #896

Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI
Löbau (Lubawa), 1533-02-21


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 15, Nr 1788, k. 170-173
2kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 360v-364r
3kopia język: łacina, XVI w., BK, 217, Nr 272, k. 255r-258v
4kopia język: łacina, XVI w., BCz, 271, k. 259v-262v
5kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 49 (TN), Nr 38, s. 105-108
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 222, s. 454-459
7ekscerpt język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 225

Publikacje:
1AT 15 Nr 85, s. 116-121 (in extenso; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu