Liczba odwiedzin: 14694
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #908

Mikołaj DZIAŁYŃSKI (von DZIALIN) do Ioannes DANTISCUS
Strasburg in Preussen (Brodnica), 1533-03-09


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: dolnoniemiecki, AAWO, AB, D. 91, k. 13

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 236

Publikacje:
1AT 15 Nr 127, s. 170-171 (in extenso; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu