Liczba odwiedzin: 6213
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #922

Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS
Vienna, 1533-03-27
            odebrano [1533-04-12 — 1533-04-18]

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 114-115
2kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 18
3kopia język: łacina, XVIII w., SUB, Sup. Ep. 4041, Nr 12, k. 9v-11v
4kopia język: łacina, XVIII w., SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 11, k. 29r-33r
5kopia język: łacina, XVIII w., SLUB, C 110, k. 38v-45r
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 1366, s. 91-98
7kopia język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 12r-14r
8kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 49 (TN), Nr 75, s. 203-204
9regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 78

Podstawy źródłowe - stare druki:
1Monumenta inedita s. 427-429 (in extenso)

Publikacje:
1AT 15 Nr 159, s. 222-226 (in extenso; polski regest)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 254, s. 170 (angielski regest)
3Españoles part II, Nr 71, s. 242-243 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
4CEID 2/2 (Letter No. 55) s. 251-258 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu