Liczba odwiedzin: 1280
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #924

UNKNOWN do Ioannes DANTISCUS
s.l., [novitates from April 1533, sent to Dantiscus before September]
            odebrano 1533-09-03

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, BCz, 243, s. 319-322

Publikacje:
1AT 15 Nr 168, s. 243-245 (in extenso; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu