Liczba odwiedzin: 6490
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #929

Nicolaus COPERNICUS do Ioannes DANTISCUS
Frauenburg (Frombork), 1533-04-11


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XIX w., BCz, 1596, s. 357-358
2kopia język: łacina, XIX w., B. PAU-PAN, 3308, k. 90v

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 262
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 32, Nr 533

Publikacje:
1Notice s. 63-64, table III (in extenso; facsimile, on the basis of the lost fair copy; angielski przekład)
2COPERNICUS 1854 s. 583 (in extenso; polski przekład)
3Kopernikijana Nr 6, s. 78-79 (polski przekład)
4Spicilegium Nr 9, s. 197-198 (in extenso)
5PROWE 1884 s. 157-158 (in extenso)
6WASIUTYŃSKI 1938 s. 385-386 (polski przekład)
7AT 15 Nr 193, s. 272-273 (in extenso; polski regest)
8DE VOCHT 1961 Nr DE, 255, s. 174 (in extenso)
9SIKORSKI 1968 Nr 345, s. 90 (polski regest)
10Kopernik na Warmii Nr 363, s. 485 (polski regest)
11RC Nr 333, s. 151 (angielski regest)
12DREWNOWSKI 1978 Nr 4, s. 229-230 (in extenso; polski przekład)
13COPERNICUS 1992 Rękopisy Nr XIX.33, s. 16 (facsimile)
14Españoles part II, Nr 72, s. 243 (hiszpański przekład)
15NCG 6/1 Nr 89, s. 177-179 (in extenso; niemiecki przekład)
16KOESTLER 2002 s. 175 (ekscerpt język: polski przekład)
17COPERNICUS 2007 s. 185 (in extenso)
18COPERNICUS 2007 s. 196 (polski przekład)
19WASIUTYŃSKI 2007 s. 370 (polski przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu