Liczba odwiedzin: 13775
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #93

Ioannes DANTISCUS do Clergy of Ermland (Warmia)
Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1546-01-01


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, UUB, Obr 68:395, page bound between cover and title page
2czystopis język: łacina, ręką pisarza, BNW, SD XVI O.517, page bound between cover and title page

Publikacje:
1URBAŃSKI 1996 s. 40-41 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu