Liczba odwiedzin: 2090
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #931

Paulus OBERSTEINER do Ioannes DANTISCUS
Riva del Garda, 1516-05-04


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, AAWO, AB, D. 65, k. 157
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 80r-v

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 441, 157
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu