Liczba odwiedzin: 9632
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #950

Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon
Marienburg (Malbork), 1533-05-17


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 16, Nr 1902, k. 92-93
2kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 368v-369r
3kopia język: łacina, XVI w., BK, 217, Nr 293, k. 274r-v
4kopia język: łacina, XVI w., BCz, 271, k. 298v-299r
5kopia język: łacina, XVII w., BCz, 270, s. 417-419
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 49 (TN), Nr 133, s. 389-391
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 226, s. 464-465

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 285

Publikacje:
1AT 15 Nr 264, s. 367-368 (in extenso; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu