Liczba odwiedzin: 13044
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #966

Ioannes DANTISCUS do Bona Sforza
Löbau (Lubawa), 1533-07-01


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 16, Nr 1884, k. 62-63
2kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 372r-v
3kopia język: łacina, XVI w., BK, 217, Nr 302, k. 288r-289r
4kopia język: łacina, XVI w., BCz, 271, k. 302r-v
5kopia język: łacina, XVII w., BCz, 270, s. 420-421
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 49 (TN), Nr 171, s. 491-492, 1023
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 229, s. 469-470

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 306

Publikacje:
1AT 15 Nr 336, s. 453-454 (in extenso; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu