Liczba odwiedzin: 5628
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #1252
Grosser Werder (Żuławy Wielkie), dike association of

Grosser Werder (Żuławy Wielkie), dike association of

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Grosser Werder (Żuławy Wielkie), dike association of

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 1

zachowanych: 1 + zaginionych: 0

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu
1IDL 4533 Grosser Werder (Żuławy Wielkie), dike association of do Ioannes DANTISCUS, Marienburg (Malbork), 1534-08-31
            odebrano 1534-09-04

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 5, k. 96

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 630