Liczba odwiedzin: 1047
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #167
Piotr OKOŃ

Piotr Okoń (Piotr Okuń) (*ca. 1492 – †1564), at least from 1531 royal courtier; 1534 chamberlain of Rawa; 1543 court steward of Queen Elisabeth von Habsburg; 1545 castellan of Czersk; 1552 starosta of Rawa

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Piotr OKOŃ

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 5

zachowanych: 5 + zaginionych: 0

1IDL 2703 Piotr OKOŃ do Ioannes DANTISCUS, Piotrków, 1544-02-13
2IDL 2713 Piotr OKOŃ do Ioannes DANTISCUS, Warsaw, 1544-04-07
3IDL 2697 Piotr OKOŃ do Ioannes DANTISCUS, Warsaw, 1544-04-21
4IDL 2749 Piotr OKOŃ do Ioannes DANTISCUS, Brest-Litovsk, 1544-08-17
5IDL 2781 Piotr OKOŃ do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1545-01-05

Teksty ze wzmianką o Piotr OKOŃ

1IDL 2703 Piotr OKOŃ do Ioannes DANTISCUS, Piotrków, 1544-02-13
2IDL 2713 Piotr OKOŃ do Ioannes DANTISCUS, Warsaw, 1544-04-07
3IDL 2749 Piotr OKOŃ do Ioannes DANTISCUS, Brest-Litovsk, 1544-08-17
4IDL 2781 Piotr OKOŃ do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1545-01-05
5IDL  686 Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-09-20
6IDL 2697 Piotr OKOŃ do Ioannes DANTISCUS, Warsaw, 1544-04-21
7IDL 2697 Piotr OKOŃ do Ioannes DANTISCUS, Warsaw, 1544-04-21
8IDL 2703 Piotr OKOŃ do Ioannes DANTISCUS, Piotrków, 1544-02-13
9IDL 2713 Piotr OKOŃ do Ioannes DANTISCUS, Warsaw, 1544-04-07
10IDL 2749 Piotr OKOŃ do Ioannes DANTISCUS, Brest-Litovsk, 1544-08-17
11IDL 2781 Piotr OKOŃ do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1545-01-05
12IDL 2697 Piotr OKOŃ do Ioannes DANTISCUS, Warsaw, 1544-04-21
13IDL 2703 Piotr OKOŃ do Ioannes DANTISCUS, Piotrków, 1544-02-13
14IDL 2713 Piotr OKOŃ do Ioannes DANTISCUS, Warsaw, 1544-04-07
15IDL 2749 Piotr OKOŃ do Ioannes DANTISCUS, Brest-Litovsk, 1544-08-17
16IDL 2781 Piotr OKOŃ do Ioannes DANTISCUS, Vilnius, 1545-01-05
17IDL 2713 Piotr OKOŃ do Ioannes DANTISCUS, Warsaw, 1544-04-07
18IDL 2749 Piotr OKOŃ do Ioannes DANTISCUS, Brest-Litovsk, 1544-08-17
19IDL 2713 Piotr OKOŃ do Ioannes DANTISCUS, Warsaw, 1544-04-07
20IDL 2749 Piotr OKOŃ do Ioannes DANTISCUS, Brest-Litovsk, 1544-08-17
21IDL  686 Fabian WOJANOWSKI (DAMERAU) do Ioannes DANTISCUS, Cracow, 1531-09-20