Liczba odwiedzin: 1823
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #1936
Karolus, oeconomus of Mercurino Arborio di GATTINARA

Karolus, oeconomus of Mercurino Arborio di GATTINARA

Teksty ze wzmianką o Karolus, oeconomus of Mercurino Arborio di GATTINARA

1IDL  325 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Valladolid, 1527-02-03
2IDL  325 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Valladolid, 1527-02-03
3IDL  325 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Valladolid, 1527-02-03
4IDL  325 Cornelis DE SCHEPPER do Ioannes DANTISCUS, Valladolid, 1527-02-03