Liczba odwiedzin: 1607
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #2039
Lukas HÖFFNER

Lukas HÖFFNER

Teksty ze wzmianką o Lukas HÖFFNER

1IDL 3975 Ioannes DANTISCUS do Braunsberg Town Council, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1543-07-28
2IDL 3975 Ioannes DANTISCUS do Braunsberg Town Council, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1543-07-28
3IDL 3975 Ioannes DANTISCUS do Braunsberg Town Council, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1543-07-28
4IDL 3975 Ioannes DANTISCUS do Braunsberg Town Council, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1543-07-28
5IDL 3975 Ioannes DANTISCUS do Braunsberg Town Council, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1543-07-28
6IDL 3975 Ioannes DANTISCUS do Braunsberg Town Council, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1543-07-28
7IDL 3975 Ioannes DANTISCUS do Braunsberg Town Council, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1543-07-28