Liczba odwiedzin: 6952
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #2668
wife of Johann von LUSIAN

wife of Johann von LUSIAN

Teksty ze wzmianką o wife of Johann von LUSIAN

1IDL 1620 Ioannes DANTISCUS do [Johann von LUSIAN (LUZJAŃSKI)?], Löbau (Lubawa), 1537-04-07
2IDL 1620 Ioannes DANTISCUS do [Johann von LUSIAN (LUZJAŃSKI)?], Löbau (Lubawa), 1537-04-07
3IDL 1620 Ioannes DANTISCUS do [Johann von LUSIAN (LUZJAŃSKI)?], Löbau (Lubawa), 1537-04-07