Liczba odwiedzin: 45
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #2883
Lorencz NORTMAN

Lorencz NORTMAN

Teksty ze wzmianką o Lorencz NORTMAN

1IDL 4327 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, Löbau (Lubawa), 1533-08-31
2IDL 4327 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, Löbau (Lubawa), 1533-08-31
3IDL 4327 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, Löbau (Lubawa), 1533-08-31