Liczba odwiedzin: 360
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #2884
wife of Caspar SCHILLING

wife of Caspar SCHILLING

Teksty ze wzmianką o wife of Caspar SCHILLING

1IDL 4332 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, Löbau (Lubawa), 1533-12-24
2IDL 4334 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, Löbau (Lubawa), 1534-01-21
3IDL 4332 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, Löbau (Lubawa), 1533-12-24
4IDL 4332 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, Löbau (Lubawa), 1533-12-24