Liczba odwiedzin: 2958
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #3000
Barthel SCHOLCZ

Barthel SCHOLCZ

Teksty ze wzmianką o Barthel SCHOLCZ

1IDL 5404 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Löbau (Lubawa), 1534-04-14
2IDL 5404 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Löbau (Lubawa), 1534-04-14
3IDL 5404 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Löbau (Lubawa), 1534-04-14