Liczba odwiedzin: 2069
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #3009
Soldau Town Council

Soldau Town Council

Teksty ze wzmianką o Soldau Town Council

1IDL 5403 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Löbau (Lubawa), 1534-03-18
2IDL 5403 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Löbau (Lubawa), 1534-03-18
3IDL 5403 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Löbau (Lubawa), 1534-03-18