Liczba odwiedzin: 3580
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #3383
wife of Georg LAUTENSCHLAGER

wife of Georg LAUTENSCHLAGER

Teksty ze wzmianką o wife of Georg LAUTENSCHLAGER

1IDL 4895 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Braunsberg (Braniewo), 1541-05-29
2IDL 4895 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Braunsberg (Braniewo), 1541-05-29
3IDL 4895 Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach, Braunsberg (Braniewo), 1541-05-29