Liczba odwiedzin: 670
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #3752
wife of Merten HASE

wife of Merten HASE

Teksty ze wzmianką o wife of Merten HASE

1IDL 4317 Ioannes DANTISCUS do Gdańsk Town Council, Löbau (Lubawa), 1532-10-15