Liczba odwiedzin: 1615
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #3757
ERNST

ERNST

Teksty ze wzmianką o ERNST

1IDL 4341 Ioannes DANTISCUS do Georg SCHEWECKE, Löbau (Lubawa), 1536-08-04