Liczba odwiedzin: 2812
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #526
Giovanni CAMPEGGIO

Giovanni Campeggio (†1563), 1537 bishop of Parenzo; 1553 - Bologna

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Giovanni CAMPEGGIO

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 1

zachowanych: 1 + zaginionych: 0

1IDL 6184 Giovanni CAMPEGGIO do Ioannes DANTISCUS & Ermland (Warmia) Chapter, Rome, 1545-05-23


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVI w., AAWO, AB, D.100, k. 78r-80v
Reverendo in Christo patri et domino, domino Dei ...