Liczba odwiedzin: 4866
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #536
Ioannes Alfonsus GAMICZ

Ioannes Alfonsus Gamicz

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Ioannes Alfonsus GAMICZ

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 1

zachowanych: 1 + zaginionych: 0

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu
1IDL 4862 Ioannes Alfonsus GAMICZ do [Ioannes DANTISCUS?], [Le Quesnoy?], 1543-11-06


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1ekscerpt język: łacina, XVI w., GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 950 (enclosure No. 2)

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 950, s. 494 (niemiecki regest)