Liczba odwiedzin: 923
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #803
Anna PECKAU

Anna Peckau (Anna Konopacka), Thorn burgher, wife of Pomerania voivode Jerzy Konopacki

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Anna PECKAU

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 1

zachowanych: 1 + zaginionych: 0

1IDL 3132 Ioannes DANTISCUS do Anna PECKAU, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1547-06-20


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: niemiecki, ręką pisarza, AAWO, AB, D. 70, k. 290r (t.p.)

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 412
Wir seindt in erfharung komen, / das ... 

Teksty ze wzmianką o Anna PECKAU

1IDL 3132 Ioannes DANTISCUS do Anna PECKAU, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1547-06-20
2IDL 3132 Ioannes DANTISCUS do Anna PECKAU, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1547-06-20
3IDL 3132 Ioannes DANTISCUS do Anna PECKAU, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1547-06-20
4IDL 3132 Ioannes DANTISCUS do Anna PECKAU, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1547-06-20
5IDL 3132 Ioannes DANTISCUS do Anna PECKAU, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1547-06-20
6IDL 3132 Ioannes DANTISCUS do Anna PECKAU, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1547-06-20
7IDL 3132 Ioannes DANTISCUS do Anna PECKAU, Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1547-06-20