Liczba odwiedzin: 6038
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Osoba lub instytucja #92
Lazarus GYRLACH

Lazarus Gyrlach, burgher of Graudenz

Korespondencja pomiędzy Dantyszkiem i Lazarus GYRLACH

Spis Baza danych Pełny tekst

Znaleziono: 9

zachowanych: 9 + zaginionych: 0

1IDL  310 Ioannes DANTISCUS do Lazarus [GYRLACH?], Granada, 1526-10-14
2IDL  364 Ioannes DANTISCUS do Lazarus [GYRLACH?], Valladolid, 1527-08-17
3IDL  394 Lazarus GYRLACH do Ioannes DANTISCUS, Gołąb, 1528-02-01
4IDL  418 Lazarus GYRLACH do Ioannes DANTISCUS, Gołąb, 1529-07-15
5IDL  587 Lazarus GYRLACH do Ioannes DANTISCUS, Gołąb, 1531-02-02
6IDL  696 Lazarus GYRLACH do Ioannes DANTISCUS, Gołąb, 1531-10-08
7IDL 5879 Lazarus GYRLACH do Ioannes DANTISCUS, Gołąb, 1532-08-08
8IDL  855 Lazarus GYRLACH do Ioannes DANTISCUS, Gołąb, 1532-11-21
9IDL  926 Lazarus GYRLACH do Ioannes DANTISCUS, Gołąb, 1533-01-13

Teksty ze wzmianką o Lazarus GYRLACH

1IDL  865 Ioannes DANTISCUS do Bartłomiej of SZYDŁÓW, Löbau (Lubawa), 1532-12-19
2IDL  587 Lazarus GYRLACH do Ioannes DANTISCUS, Gołąb, 1531-02-02
3IDL  696 Lazarus GYRLACH do Ioannes DANTISCUS, Gołąb, 1531-10-08
4IDL  896 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Löbau (Lubawa), 1533-02-21
5IDL  587 Lazarus GYRLACH do Ioannes DANTISCUS, Gołąb, 1531-02-02
6IDL  696 Lazarus GYRLACH do Ioannes DANTISCUS, Gołąb, 1531-10-08
7IDL  865 Ioannes DANTISCUS do Bartłomiej of SZYDŁÓW, Löbau (Lubawa), 1532-12-19
8IDL  896 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Löbau (Lubawa), 1533-02-21
9IDL  587 Lazarus GYRLACH do Ioannes DANTISCUS, Gołąb, 1531-02-02
10IDL  696 Lazarus GYRLACH do Ioannes DANTISCUS, Gołąb, 1531-10-08
11IDL  865 Ioannes DANTISCUS do Bartłomiej of SZYDŁÓW, Löbau (Lubawa), 1532-12-19
12IDL  896 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Löbau (Lubawa), 1533-02-21
13IDL  587 Lazarus GYRLACH do Ioannes DANTISCUS, Gołąb, 1531-02-02
14IDL  696 Lazarus GYRLACH do Ioannes DANTISCUS, Gołąb, 1531-10-08
15IDL  865 Ioannes DANTISCUS do Bartłomiej of SZYDŁÓW, Löbau (Lubawa), 1532-12-19
16IDL  896 Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI, Löbau (Lubawa), 1533-02-21
1 IDT  524 Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS        1522-03-17