Liczba odwiedzin: 15129
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Wiersz #158

Hymnus 23. De eadem resurrectione
napisany before 1548-07-10 pierwodruk 1548-07-10

Podstawy źródłowe - stare druki:
1DANTISCUS 1548 (Coriambicum Asclepiadeum tetrametrum anacatalecticum, de eadem Resurrectione) s. L3v-M2r (in extenso)
2DANTISCUS 1571 (Coriambicum Asclepiadeum tetrametrum anacatalecticum de eadem Resurrectione) s. 35v-37v
3DANTISCUS 1576 (Coriambicum Asclepiadeum tetrametrum anacatalecticum de eadem Resurrectione) s. 35v-37v
4DANTISCUS 1764 (De resurrectione) s. 265-269 (in extenso)

Publikacje:
1HIPLER 1857 (De resurrectione / Von der Anferstchung) Nr 25, s. 200-207 (in extenso; niemiecki przekład, Franz HIPLER)
2DANTISCUS 1934 (De resurrectione / O zmartwychwstaniu) Nr 25, s. 130-137 (polski przekład, Jan Michał HARHALA; in extenso)
3Dantisci Carmina (Hymni 25. De eadem Resurrectione) Nr 48. 25, s. 273-276
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu