Liczba odwiedzin: 3044
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Wiersz #41

De nostrorum temporum calamitatibus silva. Ad lectorem
napisany before 1529-12-09 pierwodruk 1530-01

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 179, s. 328-340


Podstawy źródłowe - stare druki:
1DANTISCUS 1530 Antverpia (Ad lectorem) (in extenso)
2DANTISCUS 1530 Bononia (Ad lectorem) (in extenso)
3DANTISCUS 1530 Köln (Ad lectorem) (in extenso)
4DANTISCUS 1530 Cracovia (Ad lectorem) (in extenso)
5DANTISCUS 1571 (Ad lectorem) s. A6v (in extenso)
6DANTISCUS 1576 (Ad lectorem) s. A6v (in extenso)
7DANTISCUS 1764 (De nostrorum temporum calamitatibus silva. Ad lectorem.) s. 62-63 (in extenso)

Publikacje:
1DANTISCUS 1902 (Ad lectorem) s. 18 (in extenso)
2DANTISCUS 1938 (O klęskach naszych czasów. Do czytelnika) Nr 11, s. 81-82 (polski przekład, Jan Michał HARHALA)
3Dantisci Carmina (De nostrorum temporum calamitatibus silva. Ad lectorem) Nr 35. 1, s. 140 (in extenso)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu