Liczba odwiedzin: 9790
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Wiersz #50

Epitaphium Petri Tomicii 1
napisany 1535-10-19 — 1536-02-18 pierwodruk 1625

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6554, s. 703 (c.p.)


Podstawy źródłowe - stare druki:
1STAROWOLSKI 1625 s. 24 (in extenso)
2STAROWOLSKI 1655 (Epitaphium reverendissimi domini Petrii Tomicii episcopi Cracoviensis Regni Poloniae vicecancellarii per Ioannem Dantiscum episcopum Varmiensem) s. 215-216 (in the 2nd edition) (in extenso)
3STAROWOLSKI 1734 s. 18-19 (in extenso)
4DANTISCUS 1764 (Epitaphium Petri Tomicii episcopi Cracoviensis) s. 147 (in extenso)

Publikacje:
1DANTISCUS 1938 (Nagrobek Piotrowi Tomickiemu biskupowi krakowskiemu) Nr 17, s. 183-184 (polski przekład, Jan Michał HARHALA)
2Dantisci Carmina (Epitaphia Petri Tomicii 1) Nr 41. 1, s. 167
3STAROWOLSKI 1970 s. 63 (polski przekład, Jerzy STARNAWSKI)
4STAROWOLSKI 1970 s. 63 (polski przekład, Jerzy STARNAWSKI)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu