Liczba odwiedzin: 4494
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Wiersz #65

Hymnus 2. Ad Christum
napisany before 1548-07-10 pierwodruk 1548-07-10

Podstawy źródłowe - stare druki:
1DANTISCUS 1548 (Ad Christum) s. B3v-[B4]v (in extenso)
2DANTISCUS 1571 (Ad Christum) s. 3v-4v (in extenso)
3DANTISCUS 1576 (Ad Christum) s. 3v-4v (in extenso)
4DANTISCUS 1764 (Ad Christum) s. 190-192 (in extenso)

Publikacje:
1HIPLER 1857 (Ad Christum / An Christum) Nr 4, s. 88-93 (in extenso; niemiecki przekład, Franz HIPLER)
2DANTISCUS 1934 (Ad Christum / Do Chrystusa) Nr 4, s. 16-19 (in extenso; polski przekład, Jan Michał HARHALA)
3Dantisci Carmina (Hymni 4. Ad Christum) Nr 48. 4, s. 221-223
4Z głębokości (Do Chrystusa) s. 17-18 (polski przekład, Anna KAMIEŃSKA)
5DANTISCUS 1973, 1987 (Ad Christum / Do Chrystusa) s. 104-107 (in extenso; polski przekład, Anna KAMIEŃSKA)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu