Liczba odwiedzin: 6117
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Wiersz #68

Hymnus 5. Ad Christum in dominica Invocavit
napisany before 1548-07-10 pierwodruk 1548-07-10

Podstawy źródłowe - stare druki:
1DANTISCUS 1548 (Ad Christum in dominica Invocavit) s. C3r-[C4]v (in extenso)
2DANTISCUS 1571 (Ad Christum in dominica Invocavit) s. 6v-7v (in extenso)
3DANTISCUS 1576 (Ad Christum in dominica Invocavit) s. 6v-7v (in extenso)
4DANTISCUS 1764 (Ad Christum in Dominica Invocavit) s. 197-200 (in extenso)

Publikacje:
1HIPLER 1857 (Ad Christum. In Dominica Invocavit / An Christum. Am Sonntag Invocavit) Nr 7, s. 100-105 (in extenso; niemiecki przekład, Franz HIPLER)
2DANTISCUS 1934 (Ad Christum in Dominica Invocabit / Do Chrystusa.na niedzielę Invocabit) Nr 7, s. 26-31 (polski przekład, Jan Michał HARHALA; in extenso)
3Dantisci Carmina (Hymni 7. Ad Christum in dominica Invocavit) Nr 48. 7, s. 226-228
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu