Liczba odwiedzin: 6242
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Wiersz #72

Hymnus 9. Ad Christum in dominica Iudica
napisany before 1548-07-10 pierwodruk 1548-07-10

Podstawy źródłowe - stare druki:
1DANTISCUS 1548 (Ad Christum in Dominica Iudica) s. Er-E3r (in extenso)
2DANTISCUS 1571 (Ad Christum in Dominica Iudica) s. 12r-13v (in extenso)
3DANTISCUS 1576 (Ad Christum in Dominica Iudica) s. 12r-13v (in extenso)
4DANTISCUS 1764 (Ad Christum in Dominica Iudica) s. 210-213 (in extenso)

Publikacje:
1HIPLER 1857 (Ad Christum. In Dominica Iudica / An Christum. Am Sonntag Iudica) Nr 11, s. 118-125 (in extenso; niemiecki przekład, Franz HIPLER)
2DANTISCUS 1934 (Ad Christum in Dominica Iudica / Do Chrystusa. Na niedzielę Iudica) Nr 11, s. 46-53 (in extenso; polski przekład, Jan Michał HARHALA)
3Dantisci Carmina (Hymni 11. Ad Christum in dominica Iudica) Nr 48. 11, s. 235-238
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu