Liczba odwiedzin: 9990
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Wiersz #75

Hymnus 12. Ad Christum noctis et matutino tempore
napisany before 1548-07-10 pierwodruk 1548-07-10

Podstawy źródłowe - stare druki:
1DANTISCUS 1548 (Ad Christum noctis et matutino tempore) s. F2r-F3v (in extenso)
2DANTISCUS 1571 (Ad Christum noctis et matutino tempore) s. 16v-17v (in extenso)
3DANTISCUS 1576 (Ad Christum noctis et matutino tempore) s. 16v-17v (in extenso)
4DANTISCUS 1764 (Ad Christum noctis et matutino tempore) s. 221-223 (in extenso)

Publikacje:
1HIPLER 1857 (Ad Christum. Noctis et matutino tempore / An Christum. Zur Zeit der Nacht und der Matutin) Nr 14, s. 134-139 (in extenso; niemiecki przekład, Franz HIPLER)
2DANTISCUS 1934 (Ad Christum noctis et matutino tempore / Do Chrystusa. Nocą i rankiem) Nr 14, s. 64-69 (in extenso; polski przekład, Jan Michał HARHALA)
3Dantisci Carmina (Hymni 14. Ad Christum noctis et matutino tempore) Nr 48. 14, s. 242-244
4DANTISCUS 1973, 1987 (Ad Christum noctis et matutino tempore / Do Chrystusa nocą i z rana) s. 108-111 (in extenso; polski przekład, Anna KAMIEŃSKA)
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu