Liczba odwiedzin: 282
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Wiersz #77

Hymnus 14. Ad Christum hora diei tertia
napisany before 1548-07-10 pierwodruk 1548-07-10

Podstawy źródłowe - stare druki:
1DANTISCUS 1548 (Ad Christum hora diei tertia) s. Gr-G3r (in extenso)
2DANTISCUS 1571 (Ad Christum hora diei tertia) s. 19r-20v (in extenso)
3DANTISCUS 1576 (Ad Christum hora diei tertia) s. 19r-20v (in extenso)
4DANTISCUS 1764 (Ad Christum hora diei tertia) s. 227-230 (in extenso)

Publikacje:
1HIPLER 1857 (Ad Christum. Hora diei tertia / An Christum. Zur Terz) Nr 16, s. 144-149 (in extenso; niemiecki przekład, Franz HIPLER)
2DANTISCUS 1934 (Ad Christum hora diei tertia / Do Chrystusa. O godzinie trzeciej dnia) Nr 16, s. 74-81 (polski przekład, Jan Michał HARHALA; in extenso)
3Dantisci Carmina (Hymni 16. Ad Christum hora diei tertia) Nr 48. 16, s. 247-249
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu