Liczba odwiedzin: 3033
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

Wiersz #82

Hymnus 19. Ad Mariam Virginem Dei matrem de eius compassione
napisany before 1548-07-10 pierwodruk 1548-07-10

Podstawy źródłowe - stare druki:
1DANTISCUS 1548 (Ad Mariam Virginem Dei Matrem de eius compassione) s. [I4]r-K2v (in extenso)
2DANTISCUS 1571 (Ad Mariam Virginem Dei Matrem de eius compassione) s. 29r-31r (in extenso)
3DANTISCUS 1576 (Ad Mariam Virginem Dei Matrem de eius compassione) s. 29r-31r (in extenso)
4DANTISCUS 1764 (Ad Mariam Virginem Dei Matrem de eius compassione) s. 249-253 (in extenso)

Publikacje:
1HIPLER 1857 (Ad Mariam Virginem Dei Matrem. De eius compassione / An die Jungfrau Maria, die Gottesmutter. Ueber ihr Mitleiden) Nr 21, s. 176-185 (in extenso; niemiecki przekład, Franz HIPLER)
2DANTISCUS 1934 (Ad Mariam Virginem Dei Matrem de eius compassione / Do Panny Marji, Matki Bożej. O jej współcierpieniu) Nr 21, s. 108-117 (polski przekład, Jan Michał HARHALA; in extenso)
3Dantisci Carmina (Hymni 21. Ad Mariam Virginem Dei matrem de eius compassione) Nr 48. 21, s. 262-266
Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu